Wyświetleń: 22684
Oferta

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie:


♦  Bieżąca obsługa rachunkowo-księgowa (księgi handlowe, podatkowa książka przychodów
     i rozchodów, ryczałt, podmioty o różnym profilu działalności)

  Bieżąca obsługa kadrowo-placowa (rozliczenia ZUS, PFRON, listy płac, akta personalne)
  Doradztwo finansowe ( biznes plany, kredyty, polisy ubezpieczeniowe, fundusze
     inwestycyjne)

  Sporządzanie wniosków, biznes planó niezbędnych do rozpoczęcia działalności
     gospodarczej z wykorzystaniem środków finansowych z Urzędu Pracy lub innych

  Pozyskiwanie środków unijnych (sporządzanie i rozliczanie wniosków)
  Wdrażanie systemu zarządzania jakością (wdrażanie systemu HACCP, audyty)
  Organizacja szkoleń (pozyskiwanie środków unijnych na szkolenia pracowników).


Oferujemy możliwość obsługi w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa, jak również drogą elektroniczną.

Jesteśmy biurem rachunkowo-doradczym, gdzie będziecie Państwo obsługiwani indywidualnie, w sposób dostosowany do Waszych potrzeb przez kompetentna kadrę.


Pracują dla nas w różnych formach współpracy doradcy
podatkowi, biegli rewidenci, księgowi.
Właścicielem biura jest osoba doświadczona, która po zdanych egzaminach państwowych odbywa aktualnie aplikację w kancelarii biegłych rewidentów, posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Chcąc dostosować dla Państwa najlepszą ofertę z przyjemnością przystąpimy do rozmów.